دومین رزمایش سراسری آمادگی در شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی روز سه شنبه 15 اسفند 96 با مشارکت پتروشیمی شیمی بافت و تمامی شرکتهای منطقه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، با اعلام آغاز این رزمایش، شرکت شیمی بافت برابر سناریوی از قبل طرح شده اقدام به اجرای مانور نمود و با تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور اعضاء و فرماندهی صحنه به موازات آن برابر طرح مقابله با شرایط اضطراری تهیه شد.

پس از پایان این رزمایش در ارزیابی بعمل آمده اطلاعات، توانایی، سرعت عمل و احساس مسئولیت در دو بخش مدیریت صحنه و ستاد مطلوب ارزیابی شده و اشکالات و نواقص در مانور مستندسازی و به صورت پیشنهاد و اقدام اصلاحی در دستور کار قرار گرفت.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط