18 آبان 1399

متیل ترشری بوتیل اتر MTBE

 1.متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE) متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE) یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک ماده افزودنی استفاده می‌شود. این ترکیب از ترکیب متیل آلکل و بوتیل الکل تشکیل شده است. MTBE به عنوان یک ماده افزودنی بنزین، در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد و در فرآیندهایی مانند اکسیژناسیون…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 آبان 1399

رافینت 2 C4 Raffinete II

فراکسیون بوتن یا C4 Raffinate 2 مخلوطی از ترکیبات هیدروکربنی C4 می باشند و از لحاظ طبقه بندی مواد جز گروه گازهای مایع شده محسوب می شوند. این گازها تحت فشار و حرارت معینی مایع هستند ( مثلا در شرایط تولید در واحد MTBE) در درجه حرارت و فشار معمولی محیط به بخار تبدیل می…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 آبان 1399

متیل اتیل کتون  Methyl Ethyl Ketone , MEK

متیل اتیل کتون (MEK) یک ترکیب شیمیایی به عنوان یک حلال قوی در صنایع مختلف شناخته شده است. این یک مایع شفاف و بی رنگ با بوی مشابه استون است. MEK توانایی حل شدن در آب و گستره وسیعی از حلال‌ها را دارد. این ترکیب در سایت پتروشیمیایی 2 در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 آبان 1399

2بوتانول یا 2 بوتیل الکل ، Secondary Butyl Alcohol , SBA

یک محصول میانی است که جهت تولید MEK مصرف می شود و در صورت نیاز، خالص سازی شده و جداگانه به فروش می رسد. حجم اعظم تولید sec-بوتانول (SBA) جهت تولید متیل اتیل کتون (MEK) مصرف می شود. همچنین در تولید sec- بوتیل استات و حدواسطهای دارویی نیز کاربرد دارد.علاوه بر آن ، این ماده…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 آبان 1399

رافینت III

رافینت III محصول جانبی فرایند تولید این شرکت است که به عنوان یک گاز تحت فشار، غنی از بوتان C4 بوده و جهت استفاده در صنایع شمیایی و حرارتی مناسب می باشد.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 آبان 1399

الکل سنگین

الکل سنگین به عنوان محصول جانبی در فرایند تولید MEK ایجاد می شود که شامل مخلوطی از الکلهای خطی سنگین و هیدروکربن سنگین می باشد و در مصارف سوختی استفاده می شود.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت