18 آبان 1399

متیل ترشری بوتیل اتر MTBE

 1.متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE) متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE) یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک ماده افزودنی استفاده می‌شود. این ترکیب از ترکیب متیل آلکل و بوتیل الکل تشکیل شده است. MTBE به عنوان یک ماده افزودنی بنزین، در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد و در فرآیندهایی مانند اکسیژناسیون…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت