7 دی 1401

آگهی تجدید مزایده فروش اسید سولفوریک رقیق 50٪

آگهی تجدید مزایده فروش اسید سولفوریک رقیق ۵۰٪ شماره مزایده: 01-Asid-1401D موضوع مزایده: فروش ۶۰۰ تن اسید سولفوریک رقیق ۵۰٪پتروشیمی شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/10/10 کلیه متقاضیان می توانندبا مراجعه به لینک های ذیل و یا مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شیمی…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

25 آذر 1401

آگهی مزایده فروش اسید سولفوریک رقیق 50٪

آگهی مزایده فروش اسید سولفوریک رقیق ۵۰٪ شماره مزایده: 01-Asid-1401D موضوع مزایده: فروش ۶۰۰ تن اسید سولفوریک رقیق ۵۰٪پتروشیمی شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ کلیه متقاضیان می توانندبا مراجعه به لینک های ذیل و یا مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شیمی بافت،اسناد…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

6 اردیبهشت 1401

آگهی تجدید مزایده فروش اقلام ضایعاتی

مزایده: 1401D-Z-12 موضوع مزایده: فروش اقلام ضایعاتی سایت 1 پتروشیمی شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1401/02/11 کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مزایده و همچنین بازدید از اقلام فوق از تاریخ 1401/02/04 از ساعت 8 الی 14:30 به مدت 5 روزکاری به…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

23 فروردین 1401

آگهی تجدید مزایده فروش اقلام ضایعاتی

مزایده: 1401D-Z-11 موضوع مزایده: فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل ( فلز ، پلاستیک ، چوب و … )پتروشیمی شیمی بافت جدول جزییات اقلام ضایعاتی در لینک های ذیل موجود است. مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/01/29 مکان بازدید از ضایعات: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر سایت 2…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

15 فروردین 1401

آگهی مزایده فروش باتری های ضایعاتی

شماره مزایده: 1401D-Z-9 موضوع مزایده: فروش باتری های UPS ضایعاتی شرکت پتروشیمی شیمی بافت به وزن 4435 مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/01/20 مهلت بازدید از ضایعات: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1400/12/22 به نشانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر سایت2 (جهت یازدید، هماهنگی قبلی ضروری…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت