تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه کودک و میرداماد، کوچه پدیدار، پلاک۲۲

bg_image
قاسم عابد زاده شوکی
رئیس هیئت مدیره
قاسم عابدزاده شوکی

به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش

جهانمردی
نائب رئیس هیئت مدیره
سید حیدر میرجهانمردی

به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

مدیرعامل
محمدعلی رستمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شیمی بافت

عضو هیئت مدیره
علیرضا فهامی

به نمایندگی شرکت مهندسی و نصب فریمکو پارس

عضو هیئت مدیره
محسن احمدی

به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملت