دومین جلسه کمیته چند تخصصی CFT (Cross Function Team Management) شرکت شیمی بافت مورخ 96/07/24 با حضور اعضای آن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه که با حضور مهندس شمس مدیرعامل پتروشیمی شیمی بافت برگزار شد، 12 پیشنهاد رسیده به این کمیته از واحدهای بهره برداری، خدمات فنی (بازرسی فنی و سیویل) و آزمایشگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از بررسی و اظهار نظر اعضاء ، شش پیشنهاد تأیید و دستور اجرایی شدن آن از سوی مدیرعامل شرکت صادر گردید؛ پنج پیشنهاد دیگر در دست بررسی تخصصی مجدد قرار گرفته و یک پیشنهاد منتفی شد.

براساس این گزارش، پیشنهادات تأیید شده شامل : ترسیم فوندانسیون پمپ ها با موارد جدید، دراختیار قرار دادن اتاق کالیبراسیون به واحد آزمایشگاه و لاین کشی p-1905 به p-2905  (کندانس)، خریداری سلیندرگاز برای آزمایشگاه و لاین کشی آب RO از سایت به ساختمان آزمایشگاه جهت استفاده برای دستگاه آب مقطر ساز می باشد؛ همچنین ترمیم دیواره کولینگ تاور نیز پس از انجام تحقیقات بیشتر در اولویت اجرای دوم قرار گرفت.

گفتنی است بنا به دستور مهندس شمس، مقرر گردید به کلیه پرسنلی که در این دوره پیشنهاداتی ارائه دادند پاداش ریالی تعلق گرفته و نیز صندوق های دریافت پیشنهادات در نقاط مختلف مجتمع نصب گردد تا همکاران در اسرع وقت بتوانند فرم های پیشنهادی خود را به این کمیته انتقال دهند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط