اولین جلسه کمیته چند تخصصی CFT (Cross Function Team Management) شرکت شیمی بافت مورخ 30/05/96 با حضور اعضای آن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه مهندس بابایی مدیر مجتمع پتروشیمی شیمی بافت و رئیس این کمیته ضمن معرفی کلی اهداف، مهمترین اقدامات این کمیته را در راستای رفع مشکلات تولید عنوان نموده و افزود: از وظایف اصلی این کمیته، پیاده سازی نظام پیشنهادات در شرکت می باشد و انتظار می رود کلیه اعضاء و پرسنل شرکت نسبت به این امر مهم اهتمام ورزیده و پیشنهادات خود را در زمینه های تولید، HSE ، فنی، خدماتی و آموزشی در قالب فرم تعریف شده تهیه و به دبیر کمیته مهندس نجارزاده تحویل نمایند.

وی تصریح کرد: این کمیته پس از دریافت فرمهای نظام پیشنهادات، جلسات را تشکیل و در خصوص پیاده سازی آنها تصمیم گیری خواهد نمود و در صورت موفق بودن طرح ها و نیز با توجه به صرفه جویی های اقتصادی برای سازمان، به نحو مقتضی از ارائه دهنده طرح، تقدیر و تشکر به عمل خواهد آمد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط