نخستین جلسه هماهنگی  اعضای چارت فرماندهی حادثه در مجتمع پتروشیمی شیمی بافت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، پس از برگزاری دوره آموزشی ویژه فرماندهی حادثه در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و لزوم تشکیل کمیته فرماندهی حادثه در شرکت های پتروشیمی، جلسه ای به منظور آشنایی اعضاء و هماهنگی تیم های کمیته ICT  شرکت شیمی بافت برگزار شد.

براساس این گزارش تیمهای عملیات، برنامه و طرح ریزی، پشتیبانی و اداری مالی تیم فرماندهی حادثه را تشکیل داده و زیر نظر فرمانده این کمیته که مسئولیت آن بر عهده مدیر مجتمع می باشد، در شرایط بحرانی حادثه و اتفاقات به انجام وظایف خود می پردازند.

در این جلسه مهندس مسعود بابایی مدیر مجتمع و فرمانده این کمیته طی سخنانی بر لزوم اهمیت تشکیل این تیم و شناسایی خطرات احتمالی موجود در کارخانه، طراحی سناریوی آن و انجام تمرین و مانورهای موردنیاز به منظور هماهنگی بیشتر تیم های عملیاتی در حوادث تأکید نمود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط