اولین جلسه صبحانه کاری فرماندهان حادثه سه شرکت پتروشیمی فن آوران، غدیر و شیمی بافت به میزبانی شرکت شیمی بافت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت،از آنجایی که هماهنگی بین شرکتی متأثر از مخاطرات همدیگربسیار مهم و ضروری می باشد؛ در این راستا فرماندهان حادثه سه شرکت پتروشیمی فن آوران، غدیر و شیمی بافت طی نشستی  به منظور ارتقاء سطح هماهنگی بین شرکتهای مذکور بر برگزاری دوره ای این جلسات در جهت فعال نمودن بخش های تخصصی برای تصمیم گیری های مشترک تأکید شد.

براساس این گزارش،در این جلسه مهندس بدری فرماندهی حادثه فن آوران، مهندس نام نیک فرمانده حادثه غدیر، مهندس بابایی فرمانده حادثه شیمی بافت، مهندس غیبی رییس کارگروه تخصصی، مهدی نیسی مسول ایمنی و آتش نشانی منطقه ویژه و دکتر جدی مشاور پدافندغیرعامل منطقه ویژه حضور داشتند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط