هفتمین جلسه کمیته cft با حضور اعضا ء آن در سالن جلسات مجتمع پتروشیمی شیمی بافت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، دراین جلسه که روز چهارشنبه 27 تیرماه برگزار شد، در خصوص تصمیمات اخذ شده در جلسات قبل تبادل نظر انجام پذیرفت و در ادامه پیشنهاداتی جدید از سوی برخی از اعضاء ارائه گردید.

براساس این گزارش، تعبیه محلی جهت نصب و نگهداری تجهیزات مورد نیاز در سایت و نصب تجهیزات ابزار دقیقی در پایین مخازن کروی جهت فرمان توقف از راه دور به جریان رافینت در مواقع اضطراری ازجمله پیشنهادات ارائه شده در این جلسه بود که مورد بررسی قرار گرفت.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط