اجرای طرح آموزشی”خودشناسی و توانمندسازی” ویژه پرسنل شرکت شیمی بافت آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، دکتر نیروشک مدیرعامل موسسه آموزشی نیروی تدبیر ایرانیان و مجری طرح آموزشی “خودشناسی و توانمندسازی” پتروشیمی شیمی بافت طی گفتگویی با ما درباره این طرح گفت: هدف این طرح در یک کلام خودشناسی و مدیریت بر خود می باشد؛ ما به پرسنل آموزش می دهیم که چگونه به الگوهای رفتاری و ذهنی خودشان پی ببرند تا هرچیزی برای آنها قابل پیش بینی باشد، یعنی عملاً با شناخت توقعات و رفتارهای خود خطاهای شناختی کاهش می یابد و با رفع موانع ارتباطی، ارتقاء اعتماد بنفس، کاهش اشتباهات اجرایی و رفتاری در نهایت توانمندسازی به کمک ظرفیت سازی برای نیروی انسانی شرکت رخ می دهد.

وی افزود: در این طرح افراد با شناخت قابلیت ها و نقاط قوت خود متوجه می شوند که کجا می توانند برای سازمان خود ارزش آفرین و فرصت سازی کنند و چگونه بتوانند موقعیت های رشد و ارتقاء را برای خود و سازمان تعریف نمایند.

دکتر نیروشک در ادامه پیشرفت و توسعه در سه حوزه “فردی، ارتباطات و کار مشارکتی را از اهداف مهم این طرح برشمرد و اظهارداشت: در توسعه فردی خودشناسی و مدیریت برخود، در توسعه ارتباطات رفع سوتفاهمات و شناخت نقاط قوت و ضعف در ارتباط و همچنین تأثیر گذاری و تأثیر پذیری و در توسعه مشارکتی نحوه تیم سازی و استفاده از ظرفیت های همدیگر و هم افزایی در طول دوره به پرسنل آموزش داده خواهد شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط