در ادامه برگزاری دوره های آموزشی در مجتمع شیمی بافت، دوره آموزشی ((دستورالعمل صدور پروانه کار)) با حضور جمعی از پرسنل این شرکت در محل مجتمع این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، این دوره از الزامات HSE و به صورت بازآموزی به همت واحد آموزش و توسط واحد HSE برای گروه های هدف واحدهای بهره برداری، خدمات فنی، ایمنی و آتش نشانی و تعمیرات شرکت برگزار شد.

از موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی، آشنایی با مقررات صدور پروانه کار برای فعالیت های گرم و سرد و تفاوت های موجود بین آن، مقررات صدور پروانه ورود به فضای بسته، مسئولیت پروانه و اختیار امضای آن در تمامی بخش ها بود.

در این دوره تعاریف و مقررات مربوط به نواحی ممنوعه و غیرممنوعه مورد بحث قرار گرفت و وظایف هر یک از صادرکننده، آزمایش کننده گاز، انجام دهنده کار و کنترل کننده برابر مقررات بیان شد و نیز صلاحیت اشخاص به مدت زمان اعتبار پروانه، خطرات ویژه و مسئولیت ها برابر قوانین مطرح شد.

لازم به ذکر است در پایان، از شرکت کنندگان این دوره با برگزاری آزمونی ارزیابی بعمل آمد.

::

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط