یک دوره آموزشی تحت عنوان “مدیریت عملکرد کارکنان” ویژه مدیران و روسای سایتهای 1 و 2 شرکت شیمی بافت در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، هدف از برگزاری این دوره، آشنایی مدیران و روسا با سیستم ارزیابی عملکرد پرسنل که به تازگی این سامانه در شرکت راه اندازی شده است.

براساس این گزارش، مدیریت عملکرد کارکنان یک رویکرد استراتژیک و یکپارچه است که برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در سازمان، عملکرد کارکنان را بهبود و قابلیت های تیمی و فردی را توسعه می دهد.

در این سامانه فعالیت های کارکنان در یک دوره زمانی مشخص در مقایسه با شرح وظایف شغلی و حدود انتظارات تعیین شده از سوی مدیر مستقیم براساس برنامه های راهبردی و عملیاتی مربوط مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در این دوره روش های ارزیابی در فرایند پیاده سازی مدیریت عملکرد و شرح وظایف کمیته مربوط به این سیستم توسط مهندس حبیب اکبری تدریس گردید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط