یک دوره مسابقات شطرنج  و دارت ویژه کارکنان آقا و خانم طی دو روز در محل سالن جلسات مجتمع شرکت شیمی بافت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، در رشته شطرنج که با حضور 17 نفر از پرسنل شرکت برگزار شد، آقایان رستم محمدی، محمدرضا موسوی ده موردی و علی چعبی پوش توانستند رتبه های اول تا سوم این دوره را کسب نمایند.

در رشته دارت نیز 52 نفر از کارکنان این شرکت حضور یافتند که براساس آن این نتایج بدست آمد: در بخش آقایان ، عبدالرضا احمدی زادگان، سعید تسبیح فروش و اصغر امیری مقام های اول تا سوم این رشته را توانستند کسب نمایند و در بخش بانوان نیز  خانم ها، طیبه خشوعی مقام اول، فاطمه افراشته مقام دوم و مریم جعفری مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب نمودند.  

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط