با حضور ارزیابان جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، فرآیند های اجرایی پتروشیمی شیمی بافت طی سه روز از نزدیک مورد پایش و ارزیابی دقیق قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، در راستای ارزیابی عملکرد شرکت های حاضر در دهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی که با شعار «رشد تولید با رویکرد تقویت زنجیره تامین» برگزار شد، ارزیابان ضمن بازدید از واحد های مختلف پتروشیمی شیمی بافت به بررسی جاری سازی رويکردها، بازبینی نقاط قوت و قابل بهبود این شرکت مطابق با مدل  EFQM-2020 بنیاد مدیریت کیفیت اروپا پرداختند.

این دوره ارزیابی که در بازه زمانی یکم تا سوم بهمن ماه انجام شد؛ ارزیابان دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی طی برگزاری جلسات مشترک با کارگروه های مختلف از جمله استراتژی، رهبری و فرهنگ سازمانی، کارکنان، مدیریت پروژه، مالی و سهامداران،  HSE، مدیریت زنجیره ارزش و … اظهار نامه تعالی این شرکت را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در پایان طی نشستی با مدیران، روسا و دبیران کارگروه‌ها گزارش خود را ارایه نمودند.

گفتنی است جایزه تعالی صنعت پتروشیمی از سال 1389 به همت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به منظور توسعه و ارتقاء سطح کیفیت مدیریت در صنعت پتروشیمی آغاز شده و پتروشیمی شیمی بافت برای اولین بار در این دوره حضور یافته است.

گزارش تصویری:

فیلم:

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط