آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای جابه جایی یک دستگاه مخزن 1906
شماره مناقصه: 1403MN58

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خجابه جایی یک دستگاه مخزن 1906 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند.

۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران می توانند اسنادمناقصه را از تاریخ 1403/01/18 از لینک دانلود ذیل همین آگهی دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 1403/01/29 نسبت به تحویل پاکات مناقصه به نشانی ذیل اقدام نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ800/000/000 ریال می باشد.

نشانی محل تحویل پاکات: تهران- خیابان آفریقا- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت، دبیرخانه حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت

۲- آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی : 1403/01/29

۳- تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات: ۰۲۱۸۸۶۷۶۸۱۵ داخلی ۱۳۶ (جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط