احتراما پیرو دریافت سوالات شرکت کنندگان در مناقصه خرید بانک خازنی به همراه فیلتر های هارمونیک آن، در ادامه ضمن تمدید زمان آخرین مهلت تحویل پاکات تا تاریخ 06 / 05 / 1400 کلیات سوالات فنی پاسخ داده شده و مدارک فنی درخواستی نیز به پیوست ارسال می گردد.

تاکید می گردد اطلاعات ارسالی فقط جهت راهنمایی مناقصه گران جهت ارائه پیشنهاد فنی و مالی مقبول ارسال می گردد و ملاک تایید فنی نهایی کار بر اساس حذف کلیه هارمونیک های سیستم می باشد که مسئولیت شناسایی و مهندسی نوع فیلتر و.. . با برنده مناقصه می باشد .

1- فیلتر هامونیک استفاده شده در بانکهای خازنی صرفاً جهت حذف هارمونیک می باشد

2-کنتاکتورهای خازنی باید از نوع زیمنس باشند (استفاده از مارکهای متفرقه و همچنین تقلبی خود داری شود در صورت استفاده عواقب آن برعهده سازنده می باشد.)

3-گزارش اولیه کیفیت توان به پیوست می باشد.

P-200-15-01-D-002-Report(Post LV-400V-Incoming T2)

P-200-15-01-D-001-Report(Post LV-400V-Incoming T1) (1)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط