شرکت افق تأمین انرژی پارس( مشاور MC پتروشیمی شیمی بافت) در نظر دارد به نیابت از کارفرما جهت «تعیین پیمانکارEPC به منظور طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم ایمنی ، اعلان و اطفای مخازن شیمی بافت» مناقصه عمومی دو مرحله ای برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند.

  1. نحوه دریافت دستورالعمل شرکت در مناقصه: مناقصه گران می توانند در فاصله زمانی چاپ آگهی نوبت اول تا زمان چاپ آگهی نوبت دوم در تاریخ 08/04/99، نسبت به اخذ نسخه هارد کپی دستورالعمل شرکت در مناقصه با مراجعه حضوری به آدرس ذیل و با ارائه نامه معرفی رسمی اقدام نمایند. بدیهی است فروش اسناد صرفاً مطابق زمانبندی بند 2 این آگهی خواهد بود. تهران- سعادت آباد – بلوار قیصر امین پور(شهرداری) – تالار بورس اوراق بهادار- دفاتر شرکتهای بورسی- طبقه سوم- شرکت افق تأمین انرژی پارس- واحد امورقراردادها، تلفن: 26359279 فکس: 88699256
  2. زمان ارائه اسناد مناقصه: پس از چاپ آگهی نوبت دوم در تاریخ 08/04/99 و از طریق مراجعه حضوری به آدرس مندرج در بند 1 و در بازه زمانی 11 الی 18 تیرماه 99
  3. آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 8 مردادماه 99
  4. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  5. سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه تشریح شده است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط