شماره مناقصه: 1401MN34

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار تأمین حمل گاز مایع بوتان/بوتن (رافینت 1و 2و3) موردنیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند.

1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :
١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/02/23 بمدت 10 روز از لینک زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
آدرس : تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد خرید شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۷۶۸۱۵ داخلی 136 و 316

2-آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 1402/03/03

3-محل تحویل پاکات مناقصه: واحد حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت

 

دانلود سند شماره ۱ مرتبط با این مناقصه

دانلود سند شماره ۲ مرتبط با این مناقصه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط