• موضوع مزایده : فروش 50 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت
  • شماره مزایده: HAL-017
  • مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز ­سه­ شنبه 1398/12/20
  • کلیه متقاضیان می توانند اسناد مزایده را از لینک های ذیل دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند.
  • (جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88206137 تماس حاصل نمایید).

اسناد و شرایط مزایده الکل سنگین

فرم مزایده

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط