مزایده: 1401D-Z-8 موضوع مزایده: فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل ( فلز ، پلاستیک ، چوب و … ) پتروشیمی شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/1/20 مکان بازدید از ضایعات: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر سایت 2 ( جهت یازدید هماهنگی قبلی ضروری است). کلیه  متقاضیان میتواند از لینک های ذیل اسناد مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس : تهران بلوار آفریقا خیابان پدیدار پلاک 22 کد پستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شیمی بافت ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88206138 داخلی 153 تماس حاصل فرمایید . بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

شرایط مزایده (2)

فرم-مزایده (1)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط