شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار 1٠٠٠ تن از محصول MTBE داخلی را از طريق مزايده به فروش برساند.

از شركتهاي واجد شرايط كه تمايل به شركت در اين مزايده را دارند درخواست می شود نسبت به دانلود اسناد مربوط به مزايده (طبق لینک های گذاشته شده در انتهای این متن) و ارسال پيشنهاد خود از تاريخ انتشار اين آگهي تا پايان وقت اداري 98/11/12 به دبيرخانه شركت اقدام نمايند.

شركتهاي متقاضي درصورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره ١٥-٠٢١٨٨٦٧٦٨١٤ داخلي ١٠٧ واحد بازرگاني تماس حاصل نمايند.

بديهي است شركت در رديا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

شرایط مزایده فروش MTBE

مدارک مورد نیاز جهت خرید از شرکت شیمی بافت

MTBEبرگه پیشنهاد نرخ محصول

قرارداد فروش داخلی

spec MTBE

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط