*شماره مناقصه: 1401MN15

موضوع : شناسایی و انتخاب بازرگان بین المللی به منظور واردات خوراک رافینت١ و شناسایی تولیدکنندگان و فروشندگان کالای مذکور از کشورهای روسیه، چین و کشور های حوزه خلیج فارس

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد در راستای تحقق اهداف توسعه مولد و پایدار و بهره مندی بهینه از ظرفیت های موجود بین المللی و احقاق آرمان جهش تولید، بخشی از خوراک مورد نیاز خود که در داخل کشور تولید نمی شود را از طریق بازرگان معتبر و خوش نام بین المللی تهیه نماید.خوراک مذکور عبارت است از گاز رافینت۱ که در کشور های روسیه، چین، هند و کشورهای حوزه خلیج فارس تولید می گردد. در این رابطه و به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی عوامل ذی صلاح از متقاضیان دعوت می گردد ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی فراخوان نسبت به دریافت اسناد فراخوان از واحد بازرگانی شرکت شیمی بافت اقدام نمایند و در مهلت مقرر نسبت به ارسال مدارک درخواستی اقدام لازم را مبذول فرمایند.

آدرس جهت دریافت اسناد فراخوان : تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد خرید | شماره تماس: ٠٦١۵۲١١۷۳۹٦ داخلی ۲۵٦

١ -آخرین زمان ارائه پاکات ارزیابی و مدارک درخواستی : ۳٠ آبان ماه ١٤٠١

 

فایل ضمیمه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط