شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “انتخاب پیمانکار ساخت دو دهنه سوله سایت دو شرکت شیمی بافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند.

  1. نحوه دریافت دستورالعمل شرکت در مناقصه:

نمایندگان مناقصه گران می توانند در فاصله زمانی ۱۳۹۹/11/26 لغایت ۱۳۹۹/۱۱/28، با به همراه داشتن معرفی نامه رسمی، به آدرس ذیل مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . آدرس: تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد- خیابان پدیدار پلاک ۲۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد بازرگانی

  1. آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 4 اسفندماه

مناقصه پیمانکار سوله

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط