موضوع آگهی: شناسایی و انتخاب پیمانکار حمل تانکری محصول MTBE

تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ 99/04/01

آخرین مهلت تحویل پاکات: پایان وقت اداری 99/04/08

کلیه افراد و شرکت های پیمانکاری در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور با مراجعه به دفتر مرکزی یا کارخانه این شرکت به همراه معرفی نامه اسناد مذکور را از واحد خرید تحویل نمایند.

آدرس دفتر مرکزی: تهران بلوار آفریقا ، خیابان پدیدار، پلاک۲۲،

آدرس کارخانه: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت ۳، شرکت شیمی بافت

مناقصه حمل MTBE

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط