موضوع: انتخاب پیمانکار اجرای خط آب بهداشتی
تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ 1399/03/29
آخرین مهلت تحویل پاکات: 1399/04/04
کلیه افراد و شرکت های پیمانکاری در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور با مراجعه به دفتر مرکزی و یا کارخانه این شرکت به همراه معرفی نامه، اسناد مذکور را از لینک ذیل یا واحد خرید تحویل بگیرند.
آدرس دفتر مرکزی : تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۲۲
آدرس کارخانه: بندرماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت۳

اسناد اصلاحی مناقصه پیمانکار آب بهداشتی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط