اولین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و مدیریت پروژه با حضور بخشی از پرسنل واحدهای فنی ، بهره برداری، برنامه ریزی، HSE و IT برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، در این دوره که طی سه روز برگزار شد مباحثی همچون تعاریف و مفاهیم ، برنامه ریزی و فرآیندهای پروژه ، درصدهای وزنی، برنامه ریزی منابع وانواع قراردادها عنوان گردید.

گفتنی است به منظور آشنایی پرسنل بخش های مختلف شرکت با مباحث مربوط به پروژه، سلسله دوره های آموزشی مرتبط با پروژه ها درشرکت شیمی بافت برگزار خواهد شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط