به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، در ادامه سلسله دوره های آموزشی به منظور آشنایی پرسنل واحد خدمات با اصول و آداب تشریفات یک دوره آموزش تشریفات طی یک روز در مجتمع این شرکت برگزار شد؛ همچنین با هدف آشنایی با نقاط پر سر وصدا در محیط کارخانه و نحوه استفاده صحیح با انواع گوشی های حفاظتی برای پرسنل عملیاتی شامل بهره برداری، خدمات فنی، HSE و تعمیرات برگزار شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط