دوره آموزشی یک روزه ((تشريح مدل تعالی کسب و کار 2020 EFQM)) با حضور روساء و سرپرستان پتروشیمی شیمی بافت در محل مجتمع سایت 1 این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت ، در این دوره که در راستای استقرار نظام تعالی سازمانی و با هدف آشنایی پرسنل با جدیدترین تغییرات نسخه 2020 مدل تعالی EFQM برگزار شد؛ موضوعات آشنایی با سطوح تعالي در کسب جايزه، مفاهیم بنیادین و معیارهای سرآمدی، معیارها و ساختار مدل تعالی تشریح گردید.

همچنین با تعریف معیارهای این مدل ،حاضرین در این دوره با منطق رادار آشنا شده و نحوه تدوین اظهارنامه به صورت کارگاهی تمرین شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط