پتروشیمی شیمی بافت در مجمع عادی سالانه خود مبلغ 23400 ریال سود برای هر سهم این شرکت را تقسیم کرد .

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت درمحل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی برگزار گردید و هیات مدیره این شرکت گزارش مبسوطی از عملکرد سال 1401 پتروشیمی شیمی بافت را به سهامداران ارائه داد.

بر اساس این گزارش، پتروشیمی شیمی بافت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰1 با رشد 383 درصدی سودخالص نسبت به سال 1400 به مبلغ 6/044/807 میلیون ریال دست یافت . همچنین سود عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل آن با 412 درصد افزایش به مبلغ 6/596/276 میلیون ریال رسیده است.

جمع درآمدهای عملیاتی شرکت نیز با 23 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به مبلغ 30/069/030 میلیون ریال رسیده است.  این شرکت همچنین در سال گذشته 61 درصد محصولات خود را در بازارهای داخلی و 39 درصد نیز در بازارهای صادراتی به فروش رسانده است.

در بخشی دیگر از این جلسه سیاست ها و برنامه های شرکت در حوزه منابع انسانی، فروش، صادرات، بهای تمام شده محصولات، کنترل هزینه های عملیاتی و مالی به صورت کامل تشریح و سایر فعالیت ها و اقدامات انجام شده شرکت در قسمت های مختلف بیان گردید. همچنین به پروژه های برنامه ریزی شده پیش روی شرکت اشاره شده و نماینده سهامداران بر لزوم تسریع در انجام آنان در جهت بهبود فرآیند و توسعه شرکت تأکید نمودند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط