شماره مناقصه : 1403MN62

پتروشیمی شیمی بافت شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه جداکننده از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه بر اساس اطلاعات زیر اقدام نمایند.

۱- نحوه دریافت اسناد مناقصه :

مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ به مدت ۱۰ روز کاری با مراجعه به وب سایت این شرکت به نشانی www.Shimibaft.com | اسناد مناقصه را دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ نسبت به تحویل پاکات مناقصه به نشانی ذیل اقدام نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

نشانی محل تحویل پاکات :تهران بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک خیابان پدیدار، پلاک ۲۲ دبیرخانه حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت.

۲- آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مال ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

۳- تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات: ۰۲۱۸۸۶۷۶۸۱۵ داخلی ۱۳۶ (جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط