شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “خرید دیزل ژنراتور 710 کیلوولت آمپر” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند.

1-نحوه دریافت دستورالعمل شرکت در مناقصه:

نمایندگان مناقصه گران می توانند در فاصله زمانی 1400/11/25لغایت 1400/12/08، با به همراه داشتن معرفی نامه رسمی به آدرس ذیل مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .

آدرس: تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد- خیابان پدیدار پلاک 22 شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد بازرگانی

2-آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 08 اسفندماه

اسناد دیزل

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط