شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “جهت انتخاب پیمانکار ایاب ذهاب پرسنل کارخانه خود واقع در سایت 2 و 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند.

1-نحوه دریافت دستورالعمل شرکت در مناقصه:

نمایندگان مناقصه گران می توانند در فاصله زمانی 1400/02/20 لغایت 1400/02/26، با به همراه داشتن معرفی نامه رسمی به آدرس ذیل مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .

آدرس: تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد- خیابان پدیدار پلاک 22 شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد بازرگانی

آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 03 خردادماه 1400

مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس حمل و نقل پرسنل کارخانه980819

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط