شماره مناقصه: 1403MN60

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به اخرید یک دستگاه راکتور با پوشش سرب و دو دستگاه کویل با پوشش سرب از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند.

۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران می توانند اسنادمناقصه را از لینک دانلود ذیل همین آگهی دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 1403/02/09نسبت به تحویل پاکات مناقصه به نشانی ذیل اقدام نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2/000/000/000 ریال می باشد.

نشانی محل تحویل پاکات: تهران- خیابان آفریقا- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت، دبیرخانه حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت

۲- آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی : 1403/02/09

3- تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات: 02188676815 داخلی 136 (جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط