شماره مناقصه: 1402MN55

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خریدکاتالیست Lewatit k2629 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند.

۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران می توانند اسنادمناقصه را از تاریخ 1402/10/23 از لینک دانلود ذیل همین آگهی دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 1402/11/03 نسبت به تحویل پاکات مناقصه به نشانی ذیل اقدام نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 000//3/000/000 ریال می باشد.

نشانی محل تحویل پاکات: تهران- خیابان آفریقا- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت، دبیرخانه حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت

۲- آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی : 1402/11/03

3- تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات: 02188676815 داخلی 136 (جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط