ویژه کلیه افراد و شرکتهای معتبر دارای دانش و تخصص تعمیر و نوسازی کمپرسور

احتراماً از شرکتهای فوق دعوت می گردد در صورت تمایل به شرکت در استعلام تعمیر کمپرسور گاز مایع سایت2 شرکت شیمی بافت، پیشنهاد مالی تکمیل شده خود در قالب فرم پیوست را تا تاریخ 23 /11 /98 به صورت در بسته و لاک و مهر شده به واحد خرید این شرکت تحویل نمایند.

نامه تعمیر کمپرسور

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط