شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “خرید کویل و راکتورهای سرب کاری شده” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند.

1-نحوه دریافت دستورالعمل شرکت در مناقصه:

نمایندگان مناقصه گران می توانند در فاصله زمانی 1401/01/15 لغایت 1401/01/29، با به همراه داشتن معرفی نامه رسمی به آدرس ذیل مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .

آدرس: تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد- خیابان پدیدار پلاک 22 شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد بازرگانی

2-آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 29 فروردین 1401

پیوست 3

کویل

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط