موضوع: خرید 5 عدد کانتینر 40 فوت شرکت شیمی بافت

تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ 1399/05/08 تا مورخ 1399/05/15

آخرین مهلت تحویل پاکات: 1399/05/27

کلیه  شرکت های تولیدی و بازرگانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور با مراجعه به دفتر مرکزی و یا کارخانه این شرکت به همراه معرفی نامه اسناد مذکور را ار واحد خرید دریافت نمایند.

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22

آدرس کارخانه: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 ، شرکت شیمی بافت

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط