• موضوع: خرید 30000 لیتر فوم AR-AFFF3% و 5000 لیتر فوم AR-AFFF3*3%
  • تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ 99/03/18
  • آخرین مهلت تحویل پاکات: 99/03/31
  •  کلیه شرکت های تولیدی و بازرگانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور با مراجعه به دفتر مرکزی و یا کارخانه این شرکت به همراه معرفی نامه، اسناد مذکور را از واحد خرید تحویل بگیرند.
  • آدرس دفتر مرکزی : تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک 22
  • آدرس کارخانه: بندرماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت3 ،
  • مناقصه خرید فوم آتشنشانی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط