• موضوع: خرید سیفتی ولو
  • تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ 98/12/06
  • آخرین مهلت تحویل پاکات: 98/12/13
  • از کلیه شرکت ها، فروشگاه ها و کارگاه های معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط با موضوع مذکور دعوت می گردد، در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور با مراجعه به دفتر مرکزی و یا کارخانه این شرکت به همراه معرفی نامه، اسناد مذکور را از واحد خرید تحویل بگیرند.
  • آدرس دفتر مرکزی : تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک 22
  • آدرس کارخانه: بندرماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت3 ،

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط