*شماره مناقصه: 1401MN23

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد جهت تأمین اقلام و تجهیزات صنعتی رستوران خود مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند مطابق شرایط زیر اقدام نمایند.

۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :

١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1401/10/27 بمدت ده روز با بهمراه داشتن معرفی نامه رسمی، به آدرس ذیل و یا از لینک زیر مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

آدرس : تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد خرید(آقای مهندس جوادی) شماره تماس: 02188676815 داخلی  136و 256

۲ -آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 1401/11/04

٣ -محل تحویل پاکات مناقصه: واحد حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط