شماره مناقصه: 1402MN45شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار به منظور تهیه مدارک فنی و مستندات مناقصه ساخت سر درب، ساختمان حراست و باسکول مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند.۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ بمدت ۱۳ روز از لینک زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند.آدرس : تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد خرید شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۷۶۸۱۵ داخلی ۱۳۶ و ۳۱۶۲-آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۴۳-محل تحویل پاکات مناقصه: واحد حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط