موضوع مزایده: فروش 36000 تن MTBE جهت صادرات

شماره مزایده: 99E-M-4

مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 99/05/19

  • تنها شرکت های خارجی مجاز به شرکت در این مزایده می باشند.

کلیه متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت نسبت به دریافت اسناد مربوط به مزایده و ارسال پیشنهاد خود از تاريخ انتشار اين آگهي تا پایان مهلت مقرر فوق اقدام نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 15- 02188676814 داخلی 107 واحد بازرگانی تماس حاصل نمایند.

بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط