موضوع مزایده: فروش ضایعات

مزایده: 99-D-Z-1
شرکت شیمی بافت در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مستعمل خود ( فلز ، پلاستیک ، چوب و … ) را از طریق
مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان میتواند جهت بازدید اقلام مذکور و دریافت اوراق مزایده از تاریخ
نشر آگهی لغایت 99/05/02در ساعت اداری به نشانی کارخانه : ماهشهر ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
سایت دو روبروی پتروشیمی کارون واحد تولیدMEK شرکت شیمی بافت مراجعه نموده و یا از لینک های ذیل دریافت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 5-88676814 داخلی 146 تماس حاصل فرمایید .
آخرین مهلت دریافت اسناد پایان وقت اداری 99/05/06خواهد بود.
بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط