شماره مزایده: 1400D-Z-6

موضوع مزایده: فروش باتری های UPS ضایعاتی شرکت پتروشیمی شیمی بافت

مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/12/23

مهلت بازدید از ضایعات: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1400/12/22 به نشانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر سایت2 (جهت یازدید، هماهنگی قبلی ضروری است)

کلیه متقاضیان می توانند از لینک های ذیل اسناد مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس تهران خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شیمی بافت ارسال نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 88206138 داخلی 153 تماس حاصل نمایند.

بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

فرم-مزایده(2)

شرایط مزایده(1)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط