• موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت
  • شماره مزایده: 99D-HAL-4
  • مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز ­سه­ شنبه 1399/05/11
  • کلیه متقاضیان می توانند با مراجعه به لینکهای زیر اسناد مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند.
  • (جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88676814 داخلی 153 تماس حاصل نمایید).
  • بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط