• شماره مزایده: 3-99D-HAL
  • موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت
  • مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1399/04/08
  • کلیه متقاضیان می توانند از لینک های ذیل اسناد مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند.
  • (جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88206137 تماس حاصل نمایید).

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط