• شماره مزایده: 99D-HAL-1
  • موضوع مزایده: فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت
  • قیمت پایه: 25000 ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در مزایده الزامی است)
  • مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1399/03/18
  • کلیه متقاضیان می توانند اسناد مزایده را از لینک های ذیل دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک۲۲،کدپستی ۱۵۱۸۸۴۴۸۱۳ دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند.
  • (جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۲۰۶۱۳۷ تماس حاصل نمایید).
  • بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • اسناد-مزایده-الکل-سنگین
  • فرم-مزایده

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط