• موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت
  • شماره مزایده: HAL-015
  • مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز ­یک­شنبه 1398/11/20
  • کلیه متقاضیان می توانند اسناد مزایده (لینک های زیر) را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88206137 تماس حاصل نمایید).

 

فرم مزایده

اسناد و شرایط مزایده الکل سنگین

 

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط