شرکت شیمی تکس آریا در نظر دارد مقدار 100 تن از محصول صادراتی متیل اتیل کتون MEK خود را از طریق مزایده به منظور صادرات به فروش برساند. از شرکتهای واجد شرایط که تمایل به شرکت در این مزایده را دارند درخواست می شود نسبت به دریافت اسناد مربوط به مزایده و ارسال پیشنهاد خود از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری 25/06/98 به دبیرخانه شرکت اقدام نمایند. شرکتهای متقاضی در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره 8-88206137 داخلی 153 واحد بازرگانی تماس حاصل نمایند بدیهی است شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط